Αλκοολική ηπατική νόσος

Η αλκοολική ηπατική νόσος (AΗΝ), είναι μια σημαντική αιτία χρόνιας ηπατικής νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να οδηγήσει σε ίνωση και κίρρωση. 

H κίρρωση του ήπατος είναι η 12η κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνολικά 29.925 θανάτους το 2007, το 48% εκ των οποίων σχετίζονται με το αλκοόλ. 

Το φάσμα της ΑΗΝ περιλαμβάνει απλή στεάτωση, αλκοολική ηπατίτιδα, ίνωση, ή κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Το ενδιαφέρον για την παθογένεση της νόσου επικεντρώθηκε στον μεταβολισμό της αιθανόλης που σχετίζεται με το οξειδωτικό στρες και την εξάντληση της γλουταθειόνης, τον μη φυσιολογικό μεταβολισμό της μεθειονίνης, τον υποσιτισμό, και την παραγωγή ενδοτοξινών που ενεργοποιούν τα κύτταρα Kupffer. 

Ευρήματα από πρόσφατες μελέτες όπως: ειδικοί ενδοκυττάριοι οδοί  σηματοδότησης, μεταγραφικοί παραγόντες, πτυχές της έμφυτης ανοσίας, χημειοκίνες, επιγενετικά χαρακτηριστικά, microRNAs, και βλαστικά κύτταρα που σχετίζονται με ΑΗΝ, είχαν ως αποτέλεσμα την βελτίωση στην κατανόησης της παθογένειας της νόσου. 

Παρά την πρόοδο αυτή, στοχευμένες θεραπείες δεν είναι σήμερα διαθέσιμες. Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας για την αλκοολική  ηπατίτιδα παραμένει όπως πριν από 40 χρόνια: η αποχή απο το αλκόλ, η διατροφική υποστήριξη, και τα κορτικοστεροειδή. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν νέες θεραπείες παθοφυσιολογικά προσανατολισμένες. Πρόσφατες μελέτες μεταγραφικών παραγόντων σε ανθρώπους  και ζωικά μοντέλα έχουν εντοπίσει πολλά υποσχόμενους θεραπευτικούς στόχους....